به گزارش شمال اصفهان به نقل از روابط عمومی شهرداری سین در اوایل ایام نوروز ۹۵ طبق سنوات گذشته شهردار واعضای شورای اسلامی شهر و روحانیون مساجد شهروبسیجیان پایگاه شهید باهنر و معتمدین محل و رزمنده گان و جانبازان و قشر جوان شهر در طی دوگروه از کلیه خانواده های شهدا بازدید بعمل آوردند که […]

به گزارش شمال اصفهان به نقل از روابط عمومی شهرداری سین در اوایل ایام نوروز ۹۵ طبق سنوات گذشته شهردار واعضای شورای اسلامی شهر و روحانیون مساجد شهروبسیجیان پایگاه شهید باهنر و معتمدین محل و رزمنده گان و جانبازان و قشر جوان شهر در طی دوگروه از کلیه خانواده های شهدا بازدید بعمل آوردند

که در آغازین سال نو بیعتی دوباره با آرمانهای امام و شهدا بستند که دراین دیدارها روحانیون شهر ور منازل شهدا در خصوص موضوع پیام سال اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل و همچنین از رشادتها و حماسه رزمنده گان و شهدای شهر سین مطالبی عنوان نمودند

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین

 

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین

 

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین

 

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین

 

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین

 

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین

 

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین

 

دیدار نوروزی با ۷۰ خانواده شهدا در شهرسین