به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار رجبیان،همزمان با گرامیداشت ۱۳ آبان روز دانش آموز و۱۱آبان روز حماسه و ایثار شهرستان برخوار با همت کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان برخوار مسابقه دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر سه دوره تحصیلی با حضور مسئولین شهرستان از محل شهدای […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار رجبیان،همزمان با گرامیداشت ۱۳ آبان روز دانش آموز و۱۱آبان روز حماسه و ایثار شهرستان برخوار با همت کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان برخوار مسابقه دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر سه دوره تحصیلی با حضور مسئولین شهرستان از محل شهدای گمنام شهردستگرد به طرف پارک سید محمد (شهدای گمنام دولت آباد) ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم از روبروی هنرستان فردوسی به طرف پارک سید محمد(شهدای گمنام دولت آباد) ویژه دانش آموزان دوره متوسطه اول و از فلکه انقلاب شهر دولت آباد به طرف پارک سید محمد(شهدای گمنام دولت آباد)ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی برگزار شد.دراین مسابقه در مقطع ابتدایی دانش آموزان علیرضا و ابوالفضلی ترابی از آموزشگاه اندیشه نوو علی قربانی آموزشگاه مصطفی خمینی در مقطع متوسطه اول : دانش آموزان نیما نوروزی از آموزشگاه رودکی ، علی مهوری آموزشگاه ادیب و محمد صادق رفیعی آموزشگاه حاج محمد رفیعی در مقطع متوسطه دوم: دانش آموزان محمد حسن اسماعیلیان آموزشگاه ملکیان ، سعید علی نجیمی آموزشگاه شهید رضاییان و علی ثریامنش از آموزشگاه فردوسی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد

.

دو صحرانوردی ویژه دانش آموزان پسر در برخوار برگزار شد