به منظور تبیین اهداف و برنامه های مدیریتی برنامه ی تدبیر منطبق بر ساخت ها و راهکارهای سند تحول بنیادین دوره ای با حضور مسئولین آموزش و پرورش برگزار شد

به گزارش صدای برخوار ؛ به نقل از  روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار، به منظور تبیین اهداف و برنامه های مدیریتی برنامه ی تدبیر منطبق بر ساخت ها و راهکارهای سند تحول بنیادین دوره ای با حضور دکتر نظریان رئیس اداره دوره دوم ابتدایی و سرکار خانم باباپور رئیس اداره دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان وزارعان مدیر آموزش و پرورش شهرستان، و یژه مدیران آموزشگاه های دولتی و غیردولتی ابتدایی در اردوگاه شهید بهشتی ( باغ ابریشم) برگزار گردید .

دراین جلسه ابتدا زارعان گزارشی اجمالی از مسائل جاری آموزش و پرورش شهرستان ارائه نمود.

در ادامه خانم باباپور در رابطه با تغییرات برنامه تدبیر و اهمیت تدوین برنامه عمل مطالب ارزشمندی بیان نمود به دنبال آن دکتر نظریان پیرامون اهمیت طرح خوانداری در دوره ابتدایی و برنامه های ویژه در مدارس ابتدایی نکاتی را مطرح نمود .

/انتهای پیام/