صدای برخوار-اختلاف شورای شهر دولت آباد به ضرر مردم است ؛ انتظار پاسخگویی در خصوص مطالبات مردم بجاست.

صدای برخوار-اختلاف شورای شهر دولت آباد به ضرر مردم است ؛ انتظار پاسخگویی در خصوص مطالبات مردم بجاست.

به گزارش صدای برخوار، این روز ها خبری هایی در فضای مجازی دولت آباد منتشر شده که حکایت از اختلاف نظر شورای شهر بر سر شهردار دارد ؛ این اختلافات تاجایی پیش رفته که یکی از اعضای شورای شهر طی سخنانی که در فضای مجازی منتشر شده است صریحا خواستار برکناری شهردار شده است.

سه عضو شورای شهر دولت اباد از عملکرد شهردار ناراضی و دو عضو دیگر شورا از شهردار حمایت می کنند البته این اختلافات علاوه بر کندی در خدمت رسانی و اجرای پروژه ها باعث  فرصت سوزی ودر نتیجه  بی اعتمادی مردم نسبت به شورای شهر می شود.

دانستن حق مردم است؛ اما متاسفانه شهردار این دوره هیچ ارتباطی با هیچ یک از رسانه های شهرستان ندارد و اعضای شورای شهر که با عزل شهردار مخالف هستند درخصوص عملکرد ضعیف شهردار پاسخ روشنی به رسانه ها نداده اند.

درست است که تغییر شهردار هزینه بالایی را بر شهر تحمیل می کند ؛ شهردار جدید تا با برنامه های شهری مجموعه هایی که قرار است با آن ها کار کنند، پروژه ها آشنا شوند و اطلاعات خود را به روز کنند ، ممکن است باعث کندی روند اجرای پروژ ها شود یا اینکه پروژه ها با تغییرات روبرو شوند یا در اولویت نباشند.

مردم فهیم دولت آباد خواهان پیشرفت و توسعه شهر دولت آباد هستند و از شورای شهر نیز انتظار به وعده های خود در خصوص اجرای پروژه های مهم از جمله باغ بانوان ، بلوار جانبازان عمل کنند و هیچ بهانه ای در این زمینه برای مردم پذیرفتنی نیست .

اگر واقعا شهردار ناکارامد است چرا شورای شهر آن زمانی که می خواستند شهردار تعیین کنند دقت کافی نداشتند و اگر هم شهردار متخصص و کاربلد است چرا هم اکنون سخن از ناکارامدی شهردار و مطالبات مردم نادیده گرفته شده است؟!

انتهای پیام/طغیانی