به گزارش شمال اصفهان ؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای اصفهان،سارقان احشام و مغازه ها در برخوار شناسایی و دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: ماموران انتظامی این شهرستان دو سارق را که با اعمال خشونت و زور از مردم سرقت می‌کردند، شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ علی صادقی افزود: این سارقان در […]

به گزارش شمال اصفهان ؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای اصفهان،سارقان احشام و مغازه ها در برخوار شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: ماموران انتظامی این شهرستان دو سارق را که با اعمال خشونت و زور از مردم سرقت می‌کردند، شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ علی صادقی افزود: این سارقان در اعترافات خود، چهار مالخر را هم معرفی و ماموران آنان را هم دستگیر کردند