به گزارش شمال اصفهان؛ دستگاه پزشکی تست ورزش در مرکز ولی عصردولت آباد نصب و راه اندازی شدتست ورزش قلب یکی از مهم‌ ترین روش‌ های بررسی بیماری های عروق قلب و رگ‌ های کرونری قلب است. بیماری های قلبی از طریق تحمیل ورزش و فعالیت بدنی شدید به فرد آشکار می‌شوند. زمانی که بیمار […]

به گزارش شمال اصفهان؛ دستگاه پزشکی تست ورزش در مرکز ولی عصردولت آباد نصب و راه اندازی شد
تست ورزش قلب یکی از مهم‌ ترین روش‌ های بررسی بیماری های عروق قلب و رگ‌ های کرونری قلب است. بیماری های قلبی از طریق تحمیل ورزش و فعالیت بدنی شدید به فرد آشکار می‌شوند. زمانی که بیمار شروع به ورزش می ‌کند، عضلات نیاز بیشتری به خون رسانی دارند و بنابراین قلب مجبور است تندتر و قوی تر ضربان بزند و به این ترتیب حین ورزش، خود قلب از همه اعضای بدن فعال تر بوده و نیاز به خون‌ رسانی بیشتری دارد.
در یک قلب سالم رگ‌ های کرونری می ‌توانند هنگام انجام تست ورزش قلب، جوابگوی این نیاز افزایش یافته خونرسانی باشند، اما زمانی که رگ‌ های کرونری دچار تنگی هستند، هنگام انجام تست ورزش، قلب از عهده ی این کار بر نمی ‌آید و دچار کمبود خون‌ رسانی و کمبود اکسیژن شده و متعاقب آن دچار درد می‌ شود؛ در این شرایط هنگام انجام تست ورزش قلب ، تغییراتی در نوار قلبی، فشار خون و ضربان قلبی ایجاد می ‌شود که بیماری قلبی را آشکار می‌ سازد.
با مجهز شدن این مرکز به تجهیزات تخصصی و حضور متخصص قلب شاهد آثار مثبت دیگری از اجرای طرح تحول نظام سلامت در شهرستان هستیم و مردم می توانندبه راحتی از خدمات بهتر در جهت رفع مشکلات درمانی بهره مند گردند.
لازم به ذکر است کلیه بیماران نیازمند به دستگاه تست پزشکی ورزش در شهرستان برخوارمی توانند با مراجعه به مرکز پزشکی ولی عصر دولت آباد و یا تماس با شماره تلفن ۴۵۸۶۲۰۴۲ نوبت گرفته و از امکانات این مرکزبرای مداوای خود استفاده کنند.

دستگاه پزشکی تست ورزش در مرکز ولی عصردولت آباد نصب و راه اندازی شد

.

دستگاه پزشکی تست ورزش در مرکز ولی عصردولت آباد نصب و راه اندازی شد

.

دستگاه پزشکی تست ورزش در مرکز ولی عصردولت آباد نصب و راه اندازی شد

.

دستگاه پزشکی تست ورزش در مرکز ولی عصردولت آباد نصب و راه اندازی شد