شمال اصفهان؛رضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه اصفهان، اظهار کرد: روز یک شنبه – ۱۲ اردیبهشت ماه- از طرف مقام قضایی دستور قلع و قمع چاه‌های آب حدود ۲۰ سنگبری در دولت آباد اصفهان صادر شد و به این واحدهای سنگبری ۲۰ روز فرصت داده شده تا چاه‌های آب خود […]

 شمال اصفهان؛رضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه اصفهان، اظهار کرد: روز یک شنبه – ۱۲ اردیبهشت ماه- از طرف مقام قضایی دستور قلع و قمع چاه‌های آب حدود ۲۰ سنگبری در دولت آباد اصفهان صادر شد و به این واحدهای سنگبری ۲۰ روز فرصت داده شده تا چاه‌های آب خود را پر کنند.

وی با بیان اینکه این دستور از طرف مقام قضایی و با شکایت اداره آبفا دولت آباد مطرح شده است، افزود: با وجود نشست‌های فراوانی که با فرمانداری دولت آباد داشتیم، قرار شد تا تقاضانامه‌ای از طرف سنگبری‌ها نوشته و سپس استفاده از چاه‌های آب توسط آنها قانونی شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سنگبری استان اصفهان اضافه کرد: اما اداره آبفا دولت آباد شکایت خود را به دادگستری دولت آباد فرستاد و آنها نیز براساس قانون دستور پر کردن حدود ۲۰ تا ۳۰ حلقه چاه را به علاوه جریمه نقدی صادر کردند.

احمدی خاطرنشان کرد: بار دیگر پس از این قضایا با فرمانداری دولت آباد تماس گرفتیم و مطرح کردیم که چرا در زمانی که در حال ایجاد تعامل هستیم، دوباره اداره آب شکایت می‌کند؟! در هرکدام از این واحدهای تولیدی حدود ۱۰ تا ۳۰ نفر اشتغال دارند و آب زیادی هم مصرف نمی‌کنند. این واحدهای تولیدی حوضچه‌های ته نشین دارند و آب مورد استفاده از آنها دوباره مصرف می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سنگبری استان اصفهان اضافه کرد: در شرایطی که کارخانه‌ها وضعیت نامناسبی دارند و وضعیت اشتغال جامعه نیز مناسب نیست، این گونه حکم‌ها، حکم‌های خوبی نیست.