شمال اصفهان؛فرماندار شاهین شهر با اشاره به پایان شمارش آراء در حوزه انتخابی برخوار، شاهین شهر و میمه گفت: با تایید هیات نظارت حاجی دلیگانی از این حوزه وارد مجلس دهم شد. علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد واجدین شرایط در این حوزه […]

شمال اصفهان؛فرماندار شاهین شهر با اشاره به پایان شمارش آراء در حوزه انتخابی برخوار، شاهین شهر و میمه گفت: با تایید هیات نظارت حاجی دلیگانی از این حوزه وارد مجلس دهم شد.

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد واجدین شرایط در این حوزه انتخابی تعداد ۲۰۸ هزار نفر است که از این تعداد ۱۲۶ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: در نهایت بعد از تایید هیات نظارت حاجی دلیگانی با کسب ۵۸ هزار رای وارد بهارستان شد.

فرماندار شاهین شهر افزود: بعد از حاجی دلیگانی، حسینی با کسب ۲۸ هزار رای و اسدی با کسب ۶ هزار رای بیشترین رای در این حوزه انتخابی را به خود اختصاص داده اند.