جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان با حضور سلطانی معاون فرماندار و اعضای کارگروه در فرمانداری تشکیل گردید

به گزارش صدای برخوار ، جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان با حضور سلطانی معاون فرماندار و اعضای کارگروه در فرمانداری تشکیل گردید
دراین جلسه سلطانی معاون فرمانداری بااشاره به اینکه نانوایان از اقشار زحمتکش جامعه هستند اظهارداشت نان بعنوان قوت غالب خانوار یکی از کالاهای اساسی وحاکمیتی موردانتظارمردم است که دستگاه‌های اجرایی متولی نان باید با نظارت بیشتر همه‌ی تلاش خود را جهت ارتقای کیفیت نان به کار گیرند تا رضایت مردم حاصل شود.

اعضای کارگروه در ادامه به وضعیت فعلی نان، پیگیری تخصیص سهمیه نانوایی مسکن مهر دولت آباد، عرضه نان کنجدی و از جمله مشکلات، کیفیت پایین آرد توزیعی کارخانجات و وضعیت نامطلوب سهمیه شهرستان، اشتیاق نانوایان برای تأمین وپخت آرد باکیفیت کارخانجات, مشکلات اقتصادی و درآمدضعیف نانوایان و درخواست پیگیری افزایش قیمت نان، آمادگی جهت انجام بازرسی مشترک ادارات از واحدهای نانوایی، مشکل تفاوت کیفیت آرد دولتی با آزاد، درخواست جلوگیری از تولید نان غیربهداشتی و غیر مجاز در برخی از واحدهای دامداری و عدم مطلوبیت آرد پرداختند

در این جلسه نظارت مستمر و دقیق برپخت نانوایی‌ها توسط اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان، جدیت بیشتراکیپ مشترک بازرسی از واحدهای نانوایی، برخورد با دامداری‌ها و منازلی که بصورت غیر بهداشتی نان تولید می کنند، پیگیری درخواست افزایش سهمیه نانوایی‌هامجتمع نان صنعتی برای شهرستان و… به تصویب رسید.
/انتهای پیام /شهاب ملایی