به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: طی جلسه ای با حضور مدیران استانی و شهرستانی در خصوص نیروگاههای خورشیدی در سطح محدوده شهرستان، همچنین اطلاع رسانی مناسب در خصوص اجرایی شدن طرح نیروگاههای خورشیدی با استفاده از کمک خیرین در مرکز برگزارگردید. […]

به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: طی جلسه ای با حضور مدیران استانی و شهرستانی در خصوص نیروگاههای خورشیدی در سطح محدوده شهرستان، همچنین اطلاع رسانی مناسب در خصوص اجرایی شدن طرح نیروگاههای خورشیدی با استفاده از کمک خیرین در مرکز برگزارگردید.
علیرضا ملک پور بیان داشت: دراین جلسه مقرر شد کمیته امداد امام خمینی(ره) واداره بهزیستی شهرستان نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص معرفی طرح به افراد تحت پوشش خود را انجام ودرصورت امکان منابع اشتغال داخلی خودرا به سمت ایجاد نیروگاه های فوق سوق دهند.
وی گفت: از دیگر مصوبات این جلسه اطلاع رسانی در حوزه کشاورزی بوده و اینکه افرادی که طرح نیروگاههای خورشیدی را اجراء می نمایند به مرکز فنی وحرفه ای شهرستان معرفی شده تا آموزش نگه داری پنل ها برای نامبردگان پیگیری گردد.
رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار اضافه نمود: سازمان بسیج سازندگی استان در خصوص پیگیری اعتبارات مربوط به طرح نیروگاههای خورشیدی برای شهرستان اقدام نماید.
درادامه جلسه ثقفی مدیر شرکت توزیع برق استان به همراه معینی مدیر شرکت برق برخوار به توضیح مزایای نصب پنلهای خورشیدی از نظر تولید برق و کاهش مصرف برق صنایع و خانه ها و همچنیین درآمد زایی برای اقشار مختلف که نسبت به نصب آن درکارخانجات و در منازل اقدام میکنند با استفاده از وام های کم بهره مطالبی بیان نمودند.