به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز باحضور بخشدار محترم حبیب اباد-آقای کربلایی کارشناس امور دهیاری های فرماندار ی برخوار-کلیه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش ، جلسه ایجاد هماهنگی و بحث و بررسی پیرامون مشکلات روستاهای بخش حبیب آباد در حضور کلیه اعضای شوراها و دهیاران روستاهای بخش حبیب اباد در محل بخشداری حبیب اباد […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز باحضور بخشدار محترم حبیب اباد-آقای کربلایی کارشناس امور دهیاری های فرماندار ی برخوار-کلیه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش ، جلسه ایجاد هماهنگی و بحث و بررسی پیرامون مشکلات روستاهای بخش حبیب آباد در حضور کلیه اعضای شوراها و دهیاران روستاهای بخش حبیب اباد در محل بخشداری حبیب اباد تشکیل گردید.

جلسه هماهنگی و بحث و بررسی مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد

.

جلسه هماهنگی و بحث و بررسی مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد

.

جلسه هماهنگی و بحث و بررسی مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد

.

جلسه هماهنگی و بحث و بررسی مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد

.

جلسه هماهنگی و بحث و بررسی مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد

.

جلسه هماهنگی و بحث و بررسی مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد

.

جلسه هماهنگی و بحث و بررسی مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد