به گزارش شمال اصفهان؛جلسه هماهنگی مبارزه با کانون سالک بخش حبیب آباد در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل گردید.در راستای اجرای مصوبات کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان امروز جلسه ای در خصوص پیشگیری و مبارزه با بیماری سالک در بخش حبیب اباد با حضور بخشدار ، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان ، دهباران […]

به گزارش شمال اصفهان؛جلسه هماهنگی مبارزه با کانون سالک بخش حبیب آباد در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل گردید.
در راستای اجرای مصوبات کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان امروز جلسه ای در خصوص پیشگیری و مبارزه با بیماری سالک در بخش حبیب اباد با حضور بخشدار ، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان ، دهباران و نمایندگان شهرداریها ی بخش و بنیاد مسکن در بخسداری حبیب اباد تشکیل شد و بر لزوم پاکسازی اطراف شهرها و روستاها از نخاله های ساختمانی و ضایعات و همچنین پاک سازی پارک جنگلی حبیب اباد که از عوامل اصلی ازدیاد جمعیت ناقل بیماری سالک (موش) هستند. تاکید شد .
در ادامه بخشدار حبیب اباد خواستار کمک و مشارکت انجمن های مردم نهاد و فعالین حفظ محیط زیست و همچنین کمک های استانی جهت حفظ و احیا و پاک سازی پارک جنگلی حبیب اباد شدند .

جلسه هماهنگی مبارزه با کانون سالک در بخش حبیب آباد تشکیل شد