به گزازش صدای برخوار ؛ جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان روز چهارشنبه ۲۲ / ۶ / ۹۶ در تالار باغ موج شهر دولت آباد برگزار گردید.در این جلسه آقای زارعان مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن تقدیر از ازحمات و تلاش مدیران، برنامه ها وفعالیت های آموزش و پرورش شهرستان ،سیاست ها […]

به گزازش صدای برخوار ؛ جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان روز چهارشنبه ۲۲ / ۶ / ۹۶ در تالار باغ موج شهر دولت آباد برگزار گردید.در این جلسه آقای زارعان مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن تقدیر از ازحمات و تلاش مدیران، برنامه ها وفعالیت های آموزش و پرورش شهرستان ،سیاست ها ، دیدگاه ها و توصیه های خود رابه شرح زیر تشریح نمودند :۱-تقویت نگرش های مدیریتی ۲- تکریم ارباب رجوع، اخلاق محوری و توجه به کلام فاخر ۳-توجه به کیفیت در فعالیت های آموزش و پرورش۴-پرهیز از تنبیه بدنی۴- توجه به اموزش مهارت های اجتماعی۵- توجه به ایتام ۶-توجه به اولیا بی سواد۷-توجه ویژه به مقررات اردویی ۸-توجه خاص بر حسن روابط انسانی ۹- پروژه مهر و بازگشایی مدارس .درادامه سرکارخانم عسگری معاون آموزش و نوآوری باارائه چهار کلید واژه ۱-خلاقیت و نوآوری۲-تربیت طربناک۳-توجه به پدیده گسست نسل ها۴-تربیت دانش آموز نقاد و پژوهشگرمطالبی رابیان نمودند .سپس آقای صادقیان معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت درخصوص تأکید نظارت دقیق بر امور مالی مدارس و تنظیم اسناد مالی اشاره نموده و درپایان آقای نریمانی معاون پرورشی در مورد اهمیت نماز و یادگیری مهارت های اجتماعی مطالبی را برای جمع حاضر بیان نمودند.این جلسه با اقامه نماز ظهر و عصر و صرف ناهار به کار خود خاتمه بخشید .

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.

جلسه فصلی مدیران مدارس آموزش و پرورش برخوار برگزار شد

.
/انتهای پیام/د