به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ستاد احیای زکات بخش حبیب آباد با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار حبیب آباد-آقای حسینی معاون کمیته امداد شهرستان برخوار -حاج آقای حیدری مسئول ستاد زکات شهرستان – دهیاران-روسای شوراهای اسلامی روستاها و نماینده جهاد کشاورزی در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل شد.در این جلسه بخشدار محترم ضمن تاکید […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ستاد احیای زکات بخش حبیب آباد با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار حبیب آباد-آقای حسینی معاون کمیته امداد شهرستان برخوار -حاج آقای حیدری مسئول ستاد زکات شهرستان – دهیاران-روسای شوراهای اسلامی روستاها و نماینده جهاد کشاورزی در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل شد.
در این جلسه بخشدار محترم ضمن تاکید به احیای سنت حسنه زکات و اهمیت اجرای این فریضه دینی از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها خواستند تا تمامی تلاش خود را در این خصوص به کار گیرند،
درپایان بخشدار حبیب آباد مبلغ ده میلیون ریال از محل در آمد های شورای اسلامی بخش به ستاد زکات شهرستان اهدا نمودند.

جلسه ستاد احیای زکات در بخش حبیب آباد

.

جلسه ستاد احیای زکات در بخش حبیب آباد

.

جلسه ستاد احیای زکات در بخش حبیب آباد