به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه توجیهی کارشناسان جدیدالاستخدام مرکز جهاد کشاورزی با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد -آقای مهندس اسکندری معاون سازمان جهاد کشاورزی استان در امور ترویجی و جمعی از کارشناسان در مرکز جهاد بخش حبیب آباد تشکیل که در این جلسه اقای بخشدار در خصوص وضعیت […]

به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه توجیهی کارشناسان جدیدالاستخدام مرکز جهاد کشاورزی با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد -آقای مهندس اسکندری معاون سازمان جهاد کشاورزی استان در امور ترویجی و جمعی از کارشناسان در مرکز جهاد بخش حبیب آباد تشکیل که در این جلسه اقای بخشدار در خصوص وضعیت کشاورزی استان و اهمیت فعالیت های ترویجی سخنانی را ایراد نمودند.

جلسه توجیهی کارشناسان جهاد کشاورزی در بخشداری

 

جلسه توجیهی کارشناسان جهاد کشاورزی در بخشداری

 

جلسه توجیهی کارشناسان جهاد کشاورزی در بخشداری

 

جلسه توجیهی کارشناسان جهاد کشاورزی در بخشداری