به گزارش شمال اصفهان؛صبح روز چهارشنبه جلسه ای پیرامون هزینه های ایاب و ذهاب دانش اموزان روستاهای مرغ – دنبی – پروانه – علی ابادچی – باحضور اقای مهندس خدایی بخشدار حبیب آباد – معاون اموزش و پرورش – نماینده حمل و نقل جمعی – دهیاران و روسای شوراهای اسلامی این ۴ روستا در محل […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح روز چهارشنبه جلسه ای پیرامون هزینه های ایاب و ذهاب دانش اموزان روستاهای مرغ – دنبی – پروانه – علی ابادچی – باحضور اقای مهندس خدایی بخشدار حبیب آباد – معاون اموزش و پرورش – نماینده حمل و نقل جمعی – دهیاران و روسای شوراهای اسلامی این ۴ روستا در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل گردید و پس از بحث و نبادل نظر تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

جلسه ایاب و ذهاب دانش اموزان روستاهای بخش حبیب آباد

.

جلسه ایاب و ذهاب دانش اموزان روستاهای بخش حبیب آباد