به گزارش شمال اصفهان ؛ به نقل از روابط عمومی شهرداری سین،در مورخ شنبه ۹۵/۳/۱جلسه مشترک شهردار شهر سین و هییات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد و مسئول کمیته ارتباط با صنعت دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان همکاری در زمینه های توسعه شهری و عمرانی شهر سین بحث و گفت و گو گردید؛ […]

به گزارش شمال اصفهان ؛ به نقل از روابط عمومی شهرداری سین،در مورخ شنبه ۹۵/۳/۱جلسه مشترک شهردار شهر سین و هییات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد و مسئول کمیته ارتباط با صنعت دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان همکاری در زمینه های توسعه شهری و عمرانی شهر سین بحث و گفت و گو گردید؛ در این جلسه مهندس توکلی شهردار سین پتانسیل های اجتماعی و اقتصادی و زمینه های توسعه گردشگری شهری و ضرورت های استفاده از خدمات دانش بنیان در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی از ظرفیت های هیات علمی در خدمات مشاوره و تهیه ی طرحهای اجرایی و همچنین برگزاری برنامه هایی از قبیل جشنواره فرهنگی و کارگاههای آموزشی به جلسه ارائه نمودند۰
سپس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد گزارشی از اقدامات و زمینه های ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه نمودند و توجه به خدمات مشاوره علمی و تخصصی در تهیه ی طرحهای کاربردی در کاهش هزینه های اجرایی و عمران شهرداری را تاکید نمودند و در پایان مقرر گردید اتاق فکر شهر سین با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر؛ نخبگان شهری در دانشگاه تشکیل و زمینه های همکاری در راستای توسعه و عمران شهر سین دردستور کار و که دراین خصوص تفاهم نامه زمینه های همکاری بین شهرداری سین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد تبادل گردید

تفاهنامه شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی در طرحهای مطالعاتی و عمرانی شهر سین

.

تفاهنامه شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی در طرحهای مطالعاتی و عمرانی شهر سین

.

تفاهنامه شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی در طرحهای مطالعاتی و عمرانی شهر سین

.

تفاهنامه شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی در طرحهای مطالعاتی و عمرانی شهر سین

.

تفاهنامه شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی در طرحهای مطالعاتی و عمرانی شهر سین

.

تفاهنامه شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی در طرحهای مطالعاتی و عمرانی شهر سین