گفتار نیوز: جرمی وید پنجاه و دو ساله ماهی عظیم الجثه ای که کروکودیل و انسان ها را می بلعد در رودخانه ای در کونگوی آفریقا کشف کرد، این ماهی از گروه ببر ماهی و بسیار کشنده است. این ببرماهی ۳۲ دندان دارد که با دندان های کوسه هم اندازه است. وزن این ماهی ۱۵۴ […]

گفتار نیوز: جرمی وید پنجاه و دو ساله ماهی عظیم الجثه ای که کروکودیل و انسان ها را می بلعد در رودخانه ای در کونگوی آفریقا کشف کرد، این ماهی از گروه ببر ماهی و بسیار کشنده است. این ببرماهی ۳۲ دندان دارد که با دندان های کوسه هم اندازه است. وزن این ماهی ۱۵۴ پوند است و پنج فوت طول دارد.

تصاویر /یک ماهی با قدرت بلعیدن کروکودیل

.

تصاویر /یک ماهی با قدرت بلعیدن کروکودیل

منبع:گفتار نیوز