به گزارش شمال اصفهان ؛روزگذشته پیکر پاک شهید مدافع حرم شهید سیدهادی حسینی بر روی دستان مردم شهید پرور شهر حبیب آباد وشهرستان برخوار و مسئولین این شهرستان تشییع شد.نماز جمعه این هفته بخش حبیب اباد حال و هوای دیگری داشت چرا که مصلی نماز جمعه حبیب اباد میزبان پیکر پاک شهید مدافع حرم سید […]

به گزارش شمال اصفهان ؛روزگذشته پیکر پاک شهید مدافع حرم شهید سیدهادی حسینی بر روی دستان مردم شهید پرور شهر حبیب آباد وشهرستان برخوار و مسئولین این شهرستان تشییع شد.
نماز جمعه این هفته بخش حبیب اباد حال و هوای دیگری داشت چرا که مصلی نماز جمعه حبیب اباد میزبان پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی از تیپ فاطمیون بود وخیلی عظیمی از شهر حبیب آباد وشهرستان برخوار در نماز جمعه وتشییع پیکر پاک این شهید بزرگوار شرکت کردند.
پیکر شهید سیدهادی حسینی بر روی دستان امت حزب الله از مصلی نماز جمعه به طرف امام زاده عبدالمومن تشییع وبه خاک سپرده شد.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم سید هادی حسینی در شهر حبیب آباد+عکس و فیلم

دانلود فیلم
تماشا در آپارات