به گزارش شمال اصفهان؛پیکر پاک شهدای گمنام بر روی دستان ملت شهید پرور اصفهان تشییع شد. . . . . . . . . . . . . . . . . این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید

به گزارش شمال اصفهان؛پیکر پاک شهدای گمنام بر روی دستان ملت شهید پرور اصفهان تشییع شد.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

.

تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در اصفهان

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید