صدای برخوار-رئیس شورای شهر دولت آباد از تجهیز کارگاه برای آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح میدان فرزانگان خبر داد.

محمدرضا حیدریان در گفت و گو با خبرنگار صدای برخوار، افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار( میدان فرزانگان )بصورت مشترک بین شهرداری دولت آباد و اصفهان انجام که با اجرای این پروژه بخش عمده ای از بار ترافیکی فرزانگان به بلوار آسمان کاسته وهمچنین باعث کاهش بار ترافیکی محور دولت آباد به اصفهان در این میدان می شود.
وی تصریح کرد:مطالعات پروژه میدان فرزانگان از دوسال پیش آغاز و کلنگ آن ، بهمن ماه سال گذشته زده شد .قرارداد این پروژه با مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال و مدت زمان ۹ ماه به صورت مشترک بین شهرداری دولت آباد و اصفهان با پیمانکار منتخب منعقد شده است.
رئیس شورای شهر دولت آباد بیان کرد: با توجه به توافقات انجام شده ، ۲۵ درصد هزینه اجرایی این پروژه را شهرداری دولت آباد و ۷۵ درصد آن را شهرداری اصفهان تقبل کرده است ، که به نسبت پیشرفت پروژه هر شهرداری ، سهم خود را پرداخت می کند.
حیدریان ادامه داد: اجرای پروژهای مشترک تقاطع غیر همسطح و امتداد بلوار جانبازان بین دو شهرداری اصفهان و دولت آباد نشان از تعامل و حسن همجواری و توجه ویژه به آینده توسعه شهری و شهرسازی در شمال اصفهان با توجه به رشد جمعیت ،محور ترانزیتی فرزانگان به آسمان ، مجموعه ورزشگاه بزرگ نقش جهان و تردد زیاد به منطقه صنعتی دولت آباد است و تلاش می شود با اتمام این دوپروژه بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و دسترسی در این حوزه برطرف شود.

وی در ادامه افزود: امیدواریم در سایه ادامه این تعاملات، در آینده نزدیک نیز شاهد بازگشایی محور دولت آباد به میدان شهدای ورزش ( اجرای امتداد بلوار جانبازان ) در راستای توافقات انجام شده و مسیر مصوب ، بعد از ۱۸ سال از آغاز این پروژه باشیم .
رئیس شورای شهر دولت آباد در پایان از زحمات و پیگیری های موثر نماینده شهرستان جناب آقای حاجی و همچنین همراهی شورای شهر و شهرداری اصفهان در اختصاص ردیف بودجه مناسب جهت اجرای این پروژه ها در سال ۱۴۰۰ تشکر و قدردانی کرد.

انتهای پیام / طغیانی