صدای برخوار ؛ در آئینی از ۴۰ نفر از معلولان موفق حافظ قرآن، ورزشکار، نخبه تحصیلی، کارآفرین و هنرمند و تعدادی از خانواده‌های دارای چند معلول در برخوار تجلیل شد.

به گزارش صدای برخوار ؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان برخوار در این آئین گفت: در شهرستان برخوار دو هزار و ۳۰۰ معلول جسمی حرکتی، ذهنی، ناشنوا، نابینا، اعصاب و روان و سالمند تحت پوشش بهزیستی هستند.
حسن مرادی افزود: در حال حاضر ۳ مرکز توانبخشی روزانه و یک مرکز توانبخشی ویزیت در منزل در شهرستان فعال است و روزانه به ۱۴۸ نفر خدمات دهی و ۲۵ کارگاه برگزار می‌کنند.
وی گفت: شهرستان برخوار دارای ۳۱ خانواده چند معلول است.
در حاشیه این آئین نمایشگاهی از آثار هنرمندان و صنایع دستی معلولان برخوار به تماشا گذاشته شد.

/انتهای پیام/