به گزارش شمال اصفهان؛بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج جلسه تجلیل از بسیجیان بخش حبیب آباد با حضور ائمه جمعه بخش-بخشدار محترم-جناب سرهنگ شفیعی و جانشین محترم-فرمانده حوزه امام علی(ع) روسای پایگاه های بسیج سطح بخش در محل بخشداری برگزار و از فرماندهان پایگاه ها تقدیر و قدردانی بعمل آمد. . . . . . . . […]

به گزارش شمال اصفهان؛بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج جلسه تجلیل از بسیجیان بخش حبیب آباد با حضور ائمه جمعه بخش-بخشدار محترم-جناب سرهنگ شفیعی و جانشین محترم-فرمانده حوزه امام علی(ع) روسای پایگاه های بسیج سطح بخش در محل بخشداری برگزار و از فرماندهان پایگاه ها تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد

.

تجلیل از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج بخش حبیب آباد