به گزارش شمال اصفهان؛امروز طی مراسمی باحضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد-دهیار و شورای اسلامی روستای علی آباد ملاعلی -جمعی از مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار و کادر آموزشیی دبیرستان دخترانه عفاف روستای علی آباد ملاعلی از دبیر نمونه استانی(سرکار خانم فاطمه حسین دوست) تجلیل بعمل آمد.       […]

به گزارش شمال اصفهان؛امروز طی مراسمی باحضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد-دهیار و شورای اسلامی روستای علی آباد ملاعلی -جمعی از مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار و کادر آموزشیی دبیرستان دخترانه عفاف روستای علی آباد ملاعلی از دبیر نمونه استانی(سرکار خانم فاطمه حسین دوست) تجلیل بعمل آمد.

تجلیل از دبیر نمونه استانی سرکار خانم فاطمه حسین دوست

 

تجلیل از دبیر نمونه استانی سرکار خانم فاطمه حسین دوست

 

تجلیل از دبیر نمونه استانی سرکار خانم فاطمه حسین دوست

 

تجلیل از دبیر نمونه استانی سرکار خانم فاطمه حسین دوست

 

تجلیل از دبیر نمونه استانی سرکار خانم فاطمه حسین دوست