به گزارش شمال اصفهان؛ظهر امروز جناب آقای تاجمیری فرماندار محترم شهرستان برخوار در بدو ورود خود به بخش حبیب اباد ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا وامامزاده شهر حبیب اباد ، با امام جمعه محترم مرکزبخش حبیب آباد حاج اقا مومنی دیدار و سپس درجمع صمیمی پرسنل بخشداری حاضر شدند. . . . . […]

به گزارش شمال اصفهان؛ظهر امروز جناب آقای تاجمیری فرماندار محترم شهرستان برخوار در بدو ورود خود به بخش حبیب اباد ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا وامامزاده شهر حبیب اباد ، با امام جمعه محترم مرکزبخش حبیب آباد حاج اقا مومنی دیدار و سپس درجمع صمیمی پرسنل بخشداری حاضر شدند.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند

.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند

.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند

.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند

.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند

.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند

.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند

.

تاجمیری فرماندار برخوار با مسئولین بخش حبیب آباد دیدار کردند