به گزارش شمال اصفهان؛بیش از ۸۰ هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است .شهردار دولت آباد در مصاحبه ای گفت:‌ امسال در راستای توسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی فضای سبز شهری بر اساس پوشش گونه های گیاهی متناسب و سازگار با اقلیم و آب و […]

به گزارش شمال اصفهان؛بیش از ۸۰ هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است .
شهردار دولت آباد در مصاحبه ای گفت:‌ امسال در راستای توسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی فضای سبز شهری بر اساس پوشش گونه های گیاهی متناسب و سازگار با اقلیم و آب و هوا و خاک شهر دولت آباد بیش از ۸۰ هزار گل از ۳۰ نوع گل و۳۰ هزار نهال و درختچه از ۱۲ نوع درخت تولید و در سطح شهر کاشته شده است .
رضا اخوان افزود: ‌شهر دولت آباد ۶۰ هکتار فضای سبز دارد که با راه اندازی گلخانه شهرداری بیش از ۷۰درصد نیاز فضای شهری تامین شده و سرانه فضای سبز هر نفر در شهر دولت آباد به ۱۵ متر مربع رسیده و تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۷ متر مربع می رسد .
وی گفت: فاز اول ‌گلخانه شهرداری دولت آباد در هزار و ۲۰۰ متر احداث شده و بزودی کلنگ فاز دوم برای احداث نمایشگاه دائمی گل و گیاه شهرستان برخوار در زمینی با هزار و ۵۰۰ متر مربع با رویکرد تولید گلهای تزیینی و گلخانه ای و درختچه و نهال برای توزیع درسطح شهرستان زده می شود .
شهردار دولت آباد افزود: به دلیل خشکسالی و کمبود آب، شهرداری به توسعه فضای سبز عمودی و کاهش فضای سبز افقی بویژه چمن توجه دارد و به تولید و کاشت گونه های گیاهی که به آب کمی نیاز و با اقلیم و خاک منطقه مقاوم و سازگار است توجه دارد.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.

بیش از 80 هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

.
/انتهای پیام/