به گزارش صدای برخوار؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش، بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در تمامی مدارس آموزش و پرورش شهرستان برخوارروز چهار شنبه ۳/ ۸ / ۹۶ برگزار شد. مراسم نمادین این انتخابات در آموزشگاه سحر با حضور نظری رئیس دوره دوم آموزش ابتدایی و هاشمی کارشناس مسئول بسیج دانش آموزی […]

به گزارش صدای برخوار؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش، بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در تمامی مدارس آموزش و پرورش شهرستان برخوارروز چهار شنبه ۳/ ۸ / ۹۶ برگزار شد. مراسم نمادین این انتخابات در آموزشگاه سحر با حضور نظری رئیس دوره دوم آموزش ابتدایی و هاشمی کارشناس مسئول بسیج دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار گردید . زارعان مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این مراسم بیان داشت : تقویت خود باوری ، تمرین مسئولیت پذیری ، مشارکت جویی ، و توسعه فعالیتهای گروهی ، ایجاد فضای رقابت سالم و انتخاب آگاهانه از اهداف مهم این انتخابات است . شایان ذکراست این انتخابات در راستای تحقق اصل دانش آموز محوری و مشارکت مؤثر دانش آموزان در تصمیم گیری و بهره مندی از توانمندی و تقویت مسئولیت پذیری آنان است که نتیجه چنین عملی در مدارس،آینده روشن جوانان و نوجوانان را تضمین می کند.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

.

بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در برخوار برگزار شد

/انتهای پیام/