به گزارش شمال اصفهان؛سرهنگ صادقی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان برخوار گفت به مناسبت هفته نیروی انتظامی تسهیلات ویژه برای موتور سیکلت های توقیف شده در نظر گرفته شده است.ایشان تاکید کرد کسانی که موتور سیکلت های آنها در توقیف می باشد جهت ترخیص وسایل خود با تسهیلات ویژه به راهور شهرستان مراجعه نمایند.فرمانده انتظامی […]

به گزارش شمال اصفهان؛سرهنگ صادقی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان برخوار گفت به مناسبت هفته نیروی انتظامی تسهیلات ویژه برای موتور سیکلت های توقیف شده در نظر گرفته شده است.
ایشان تاکید کرد کسانی که موتور سیکلت های آنها در توقیف می باشد جهت ترخیص وسایل خود با تسهیلات ویژه به راهور شهرستان مراجعه نمایند.
فرمانده انتظامی برخوار روزهای دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ واقع در میدان انقلاب دولت آباد حاظر و پاسخگوی مشکلات عموم مردم می باشد.

به مناسبت هفته ناجا موتور سیکلت های توقیفی با تسهیلات ویژه ترخیص می شود

.

به مناسبت هفته ناجا موتور سیکلت های توقیفی با تسهیلات ویژه ترخیص می شود

.

به مناسبت هفته ناجا موتور سیکلت های توقیفی با تسهیلات ویژه ترخیص می شود

.

به مناسبت هفته ناجا موتور سیکلت های توقیفی با تسهیلات ویژه ترخیص می شود

.

به مناسبت هفته ناجا موتور سیکلت های توقیفی با تسهیلات ویژه ترخیص می شود

.

به مناسبت هفته ناجا موتور سیکلت های توقیفی با تسهیلات ویژه ترخیص می شود