به گزارش صدای برخوار از سین برخوار : ۱ آبان ماه ۹۶ همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی در شهر سین برخوار برگزار شد. این همایش با بیش از دویست دوچرخه سوار و با حضور سلطانی معاون فرماندار،سرگرد مرادی رئیس پلیس راهور شهرستان،نماینده تربیت بدنی و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سین […]

به گزارش صدای برخوار از سین برخوار : ۱ آبان ماه ۹۶ همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی در شهر سین برخوار برگزار شد.

این همایش با بیش از دویست دوچرخه سوار و با حضور سلطانی معاون فرماندار،سرگرد مرادی رئیس پلیس راهور شهرستان،نماینده تربیت بدنی و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سین برگزار شد.

در پایان این مراسم بعداز خوش آمدگویی شهردار شهر سین به حاضران در این همایش،سلطانی معاون فرماندار به مناسبت هفته تربیت بدنی به سخنرانی پرداختند.

گفتنی است در این مراسم از زهرا صادقی قهرمان دوم کشور و از ۲۲ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر سین تجلیل بعمل آمد.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

.

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش دوچرخه سواری در شهر سین برخوار برگزار شد.

/انتهای پیام/شهاب ملایی