به گزارش صدای برخوار ؛ مدیر عامل بنیاد برکت در بازدید از مجموعه تولیدی آقاجانی بزرگترین خط تولید صنایع دستی کشور در برخوار گفت: این مجموعه با تولید انواع صنایع دستی از جمله فیروزه کوبی با کیفیت نقش موثری در ترویج فرهنگ و هنر ایران دارد. محمد ترکمانه در جمع مدیران این مجموعه صنایع دستی […]

به گزارش صدای برخوار ؛ مدیر عامل بنیاد برکت در بازدید از مجموعه تولیدی آقاجانی بزرگترین خط تولید صنایع دستی کشور در برخوار گفت: این مجموعه با تولید انواع صنایع دستی از جمله فیروزه کوبی با کیفیت نقش موثری در ترویج فرهنگ و هنر ایران دارد.

محمد ترکمانه در جمع مدیران این مجموعه صنایع دستی از اشتغالزایی و کارآفرینی این مجموعه صنایع دستی قدردانی کرد و افزود: این مجموعه به خوبی زمینه اشتغال و تولید روزانه بیش از هزار قطعه صنایع دستی را فراهم کرده و الگویی برای کارآفرینان است.

در این بازدید، مدیر عامل بنیاد برکت در جریان فرآیند تولید تا بسته بندی این مجموعه قرار گرفت

/انتهای پیام/