صدای برخوار-ستاد کرونا شهرستان برخوار اعلام کرد:با توجه به اینکه شهرستان برخوار در وضعیت قرمز قرار گرفته هیات های مذهبی مراسم برگزارنکنند یا با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به برگزاری مراسمات بکنند.

صدای برخوار-ستاد کرونا شهرستان برخوار اعلام کرد:با توجه به اینکه شهرستان برخوار در وضعیت قرمز قرار گرفته هیات های مذهبی مراسم برگزارنکنند یا با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به برگزاری مراسمات بکنند.
به گزارش صدای برخوار،شهرستان برخوار در وضعیت قرمز قرار گرفته بنابراین باید هیات های مذهبی اگر قصد برگزاری مراسمات مذهبی را دارند باید در اجرای پروتکل های بهداشتی سختگیری کنند .
وزیر بهداشت در خصوص ویروس کرونادر گفت و گو با خبرگزاری مهر اذعان کرد: آنچه به ما گل زد، حاصل یک بی توجهی، عادی انگاری و سهل اندیشی در اقشار مختلف بود. در این ایام هم، همکاران ما تلاش فراوانی برای مهار بیماری کردند و روز و شب‌های سخت عرق ریزی را سپری کردند. در این دوره شهدای عزیزی را نثار کردیم و تعداد قابل توجهی از همکاران مابیمار و بستری و از چرخه خدمت، خارج شدند و دیگران مجبور شدند دو شیفت و سه شیفت، جای خالی آنها را پر کنند تا بیماران بدون پزشک و پرستار نمانند.

نمکی خاطرنشان کرد: از مردم تقاضا دارم که باز هم عادی انگاری نکنند.
انتهای پیام/طغیانی