به گزارش شمال اصفهان؛بمناسبت هفته دولت اقای مهندس خدایی،بخشدارمحترم بخش حبیب اباد در سخنرانی پیش ازخطبه های این هفته نماز جمعه اشاره ای به مهمترین توفیقات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید داشتند که از جمله:۱_کنترل و خنثی سازی پروژه ایران هراسی و تعامل سازنده و دیپلماسی فعال با کشورهای جهان براساس احترام متقابل،ارزشهای انقلاب،رهنمودهای […]

به گزارش شمال اصفهان؛بمناسبت هفته دولت اقای مهندس خدایی،بخشدارمحترم بخش حبیب اباد در سخنرانی پیش ازخطبه های این هفته نماز جمعه اشاره ای به مهمترین توفیقات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید داشتند که از جمله:
۱_کنترل و خنثی سازی پروژه ایران هراسی و تعامل سازنده و دیپلماسی فعال با کشورهای جهان براساس احترام متقابل،ارزشهای انقلاب،رهنمودهای مقام معظم رهبری و البته حفظ منافع ملی کشور.
۲_مقاومت و پایداری دربرابر قدرت های استکباری و زورگو دربرنامه هسته ای که منجر به لغو تمامی تحریم های هسته ای شده،وهمچنین تثبیت حق غنی سازی برای کشور و پذیرفتن ایران به عنوان کشوری که برنامه هسته ای آن دیگر تهدیدی برای جامعه جهانی نیست.
۳_ کنترل و مهار لجام گسیخته تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی کشور به نحوی که تورم از بالای ۳۵% درشروع دولت به ۸/۸% درحال حاضر و رشد اقتصادی از۶/۶% منفی به ۴/۴% مثبت درسال ۱۳۹۵ رسیده است ، که باعث ثبات اقتصادی و بهبود شاخص ها و رتبه های کشور در جهان شده است.
۴_افزایش صادرات و کاهش واردات نسبت به قبل ازشروع دولت تد بیر و امید.

۵_افزایش برخورد با قاچاق کالا و ارز، و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رفع موانع اشتغال و کارافرینی.
۶_خودکفایی درتولید گندم و ۴/۵ میلیون تن درسال ۱۳۹۲ به ۱۰/۵ در سال ۱۳۹۵
۷_تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک نوسانات ارزی به بدنه اقتصاد کشور .
۸_ رشد حقوق کارگران و کارمندان به ۳برابر مقدار رشد اقتصادی سالهای۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
۹_رشدچشمگیر هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری و جلوگیری از اتلاف سرمایه ها در بخش های مختلف.
۱۰_ استفاده از پتانسیل های داخلی کشور ازجمله نیروهای تحصیل کرده ، سرمایه گذاران داخلی،بکارگیری تکنولوژی های بومی و نانو و استفاده از مزیت های موجود در هرمنطقه جهت به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی.
۱۱_ تلاش و اهمیت دولت تدبیر و امید درجهت حفظ محیط زیست سالم وپایدار که از اقدامات متناسب میتوان به خودکفایی درتولید بنزین استاندارد ، احیای دریاچه ارومیه ، و تالاب ها اشاره نمود.
۱۲_ رویکرد دولت تدبیر و امید درجهت غیر نفتی کردن بودجه که دربود جه سال۱۳۹۵ کاملا مشهود میباشد.
واین تنها بخش کوچکی از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید بوده است ، که علی رغم کاهش شدید منابع درامدی و تنگناهای مالی محقق شده است.

بخشدار حبیب آباد:رفع تحریمهای ظالمانه،تثبیت حق غنی سازی ومهار تورم: مهم ترین دست آوردهای دولت تدبیر و امید

.

بخشدار حبیب آباد:رفع تحریمهای ظالمانه،تثبیت حق غنی سازی ومهار تورم: مهم ترین دست آوردهای دولت تدبیر و امید

.

بخشدار حبیب آباد:رفع تحریمهای ظالمانه،تثبیت حق غنی سازی ومهار تورم: مهم ترین دست آوردهای دولت تدبیر و امید

.

بخشدار حبیب آباد:رفع تحریمهای ظالمانه،تثبیت حق غنی سازی ومهار تورم: مهم ترین دست آوردهای دولت تدبیر و امید