صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان برخوار و آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان با محمدرضا قربانی فرماندار شهرستان دیدار وگفتگو نمودند.

به گزرش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان برخوار و آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان با محمدرضا قربانی فرماندار شهرستان دیدار وگفتگو نمودند.
دراین دیدار آرش اخوان افزود: بحث مهارت آموزی در معضلات اجتماعی، سرنخ حل مشکلات می باشد.
وی گفت: نیروی کار ماهر کننده کار است و حقیقتا در بحث صنعت ما شاهد نیروی ماهر کمی هستیم که اگر نیروها مهارت کافی ولازم را دریافت کنند هیچ نیروی ماهر بیکاری وجود نخواهد داشت.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان بیان داشت: یکی از دغدغه ها ومقوله های سازمان آموزش فنی وحرفه ای، توانمندسازی دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاهی است که بعد از فارغ التحصیل شدن با بازار کار فاصله زیادی دارند.
آرش اخوان ضمن معرفی مراکز جوار دانشگاهی و کارگاهی در کارخانجات اظهار داشت: این مراکز با توجه به مهارت های مورد نیاز منطقه، مهارت را جایگزین چند واحد دانشگاهی خواهد نمود ودانشجویان را به سمت مهارت سوق می دهد.
وی افزود: مادرصدد هستیم که نیازهای شهرک های صنعتی واصناف را در مورد نیروی ماهر برطرف کنیم ودرحال حاضر پیش بینی مشاغل بلند مدت وخوش آتیه در دستور کار می باشد.
آرش اخوان طبسی براستفاده از پتانسیل کارشناسان آموزش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان، درخصوص بررسی طرح ها وپیشنهادهای فرمانداری شهرستان قول مساعد داد.
درادامه محمد رضا قربانی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در مرکز شهرستان، بر اجرای طرح شهر گلخانه ای ویا شهرک گلخانه ای با ارائه طرح های زودبازده وحفظ منابع بلند مدت تاکید نمود.
فرماندار شهرستان برخوار، نقطه قوت شهرستان را رکود بیکاری و مهاجر پذیربودن شهر عنوان نمود و بر رشد وعلمی شدن صنعت و هدفمندی در مورد طرح ها و آموزشهای مهارتی مطالبی بیان نمود.
درپایان علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار، ضمن ارائه عملکرد آموزشی مرکز در خصوص گسترش مشاغل خانگی درمنطقه، مهارت آموزی کارکنان کارخانجات وشهرک های صنعتی با ارائه آموزش دوگانه و تاکید بر مجوز جواردانشگاهی وکارگاهی مطالبی عنوان نمود.

/انتهای پیام/