صدای برخوار -سید رسول سجادی نسب گفت:دیروز شنبه ۲۷دیماه هزار و سیصد و نود و نه بنده به لطف خداوند در استانداری در جلسه ای شرکت کردم.

صدای برخوار -دیروز شنبه ۲۷دیماه هزار و سیصد و نود و نه بنده به لطف خداوند در استانداری در جلسه ای شرکت کردم.
موضوع جلسه بررسی سه پروژه ی قطار سریع السیر،رینگ چهارم و ادامه ی جانبازان بود.
شرکت کنندگان فرماندار محترم،شهردار محترم،جناب محمود معینی از طرف نماینده ی محترم،جناب امیرخانی،مهندسین قطار سریع السیر مجری طرح رینگ چهارم و…بودند.
به لطف خداوند بسیار رسا و محکم با دلایل ششگانه ی خودم از اجرای قطار سریع السیر در پشت دولت آباد دفاع کردم به گونه ای که به لطف خداوند جلسه تحت تاثیر قرار گرفت و حتی دکتر راعی مهندس پروژه قطار سریع السیر به بنده گفت شما ده سال تحقیقات ما را زیر سوال بردید.
در پایان فرماندار بسیار حکیم دانا ، مدیر مدبرمان که ثابت کرده است دلش برای شهرستان می سوزد پس از دفاع از موقعیت فعلی پروژه قطار سریع السیر(با کمی اصلاح و تغییر مسیر)اعلام کردند که توجیه مردم نسبت به مزایای این پروژه بسیار مهم است و باید کمک کنیم تا مردم فهیم شهرستان نسبت به مزایای این پروژه آگاه شوند و بنده تا وقتی مسئول اجرایی هستم در شهرستان حتی با یگان ویژه هم شده باشد این پروژه را اجرا خواهم کرد.
در حاشیه ی جلسه هم جناب محمود معینی با جناب امیرخانی هماهنگ شدند تا چگونگی ورود نماینده محترم جناب حاجی برای اجرای طرح قطار سریع السیر پشت دولت آباد(در صحرای کربکند)بررسی شود و مزایایی شش گانه ی طرح(آینده نگری،صرفه اقتصادی،مترو دار شدن شهرستان برخوار،حسن همجواری(با توجه به خلف وعده ی شهرداری اصفهان در معاملات قبلی و قدیمی با برخوار،ارتقای سطح شهرستان برخوار و زمینه سازی برای الحاق برخوار به کلان شهر اصفهان،جلوگیری از آسیب به دو شهر دستگرد و دولت آباد ) مورد مداقه قرار گیرد.

این رسانه از پیگیری های محمود معینی معاون عمرانی دفتر حاجی دلیگانی  و رسول سجادی نسب عضو شورای اسلامی شهر دولت آباد برای مطالبات مردم و منافع شهرستان قدردانی می کند.