به گزارش شمال اصفهان؛بازگشایی مدارس در روستای علی اباد ملاعلی باحضور مهندس خدایی بخشدار محترم حبیب آباد-نمایندگان اموزش و پرورش استان و شهرستان -رئیس شورای اسلامی روستا – جمعی از اولیا و مربیان دبستان امید انقلاب این روستا انجام شد. . . . .

به گزارش شمال اصفهان؛بازگشایی مدارس در روستای علی اباد ملاعلی باحضور مهندس خدایی بخشدار محترم حبیب آباد-نمایندگان اموزش و پرورش استان و شهرستان -رئیس شورای اسلامی روستا – جمعی از اولیا و مربیان دبستان امید انقلاب این روستا انجام شد.

بازگشایی مدارس در روستای علی ابادملاعلی

.

بازگشایی مدارس در روستای علی ابادملاعلی

.

بازگشایی مدارس در روستای علی ابادملاعلی

.

بازگشایی مدارس در روستای علی ابادملاعلی

.

بازگشایی مدارس در روستای علی ابادملاعلی