به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز آقای مهندس خدایی بخشدار محترم حبیب آباد آقای مهندس نورمحمدیان مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان-آقای مهندس محمدی رئیس محیط زیست شهرستان به منظور ساماندهی به وضعیت نخاله های ساختمانی و تجمیع کود دامی از محل گود شماره ۱ و ۲ سعادت آباد بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز آقای مهندس خدایی بخشدار محترم حبیب آباد آقای مهندس نورمحمدیان مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان-آقای مهندس محمدی رئیس محیط زیست شهرستان به منظور ساماندهی به وضعیت نخاله های ساختمانی و تجمیع کود دامی از محل گود شماره ۱ و ۲ سعادت آباد بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات و موانع جهت اجرای مصوبات کمیته پسماند شهرستان برخوار و بخش حبیب آباد قرار گرفته و تصمیماات لازم اتخاذ شد.

بازدید میدانی از گود سعادت آباد

.

بازدید میدانی از گود سعادت آباد

.

بازدید میدانی از گود سعادت آباد

.

بازدید میدانی از گود سعادت آباد