به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش(رجبیان)مشاوران اجرایی و اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش ازمدارس شهرستان برخوار بازدید نمودند. آقایان حمیدی و احتشامی مشاوران عالی اجرایی و اجتماعی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان به همراه آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ از برخی مدارس شهرستان […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش(رجبیان)مشاوران اجرایی و اجتماعی مدیرکل آموزش و پرورش ازمدارس شهرستان برخوار بازدید نمودند. آقایان حمیدی و احتشامی مشاوران عالی اجرایی و اجتماعی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان به همراه آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ از برخی مدارس شهرستان بازدید نمودند.این بازدید ابتدا ازدوآموزشگاه شهید عباس کرمی و حضرت رقیه (س) مقطع ابتدایی شهر دستگرد شروع وسپس به آموزشگاه عفاف از روستای علی آباد ختم گردید. در ادامه بازدید کنندگان در فینال مسابقات والیبال مدارس پسرانه شهرستان در وزرشگاه شهرداری حبیب آباد حضوریافته و از نفرات برتربا اهدای مدال تجلیل به عمل آوردند. در سومین قسمت ازبرنامه مسئولین مربوطه در جلسه فوق العاده شورای آموزش و پرورش شهرستان که به منظوربحث وتبادل نظر پیرامون فرصت ها ، چالش ها و مسائل جاری شهرستان برپا شده بود شرکت نمودند. حضور در منزل آزاده سرافراز فرهنگی حسین رجبی و تجلیل از ایشان آخرین برنامه پیش بینی شده دراین بازدید بود .

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار

.

بازدید مشاوران اجرایی و اجتماعی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان برخوار