به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از سیدالکریم ، عصر دیروز (۹۵/۴/۲) در حاشیه شانزدهمین مراسم جزء خوانی قرآن کریم در آستان مقدس سیدالکریم، سرهنگ علی صادقی؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار، از مرکز مشاوره این آستان بازدید کرد. این بازدید در راستای اقدامات مرکز مشاوره، پیرامون آسیب های اجتماعی، سلسله نشست های خانواده آسمانی، کلاس های […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از سیدالکریم ، عصر دیروز (۹۵/۴/۲) در حاشیه شانزدهمین مراسم جزء خوانی قرآن کریم در آستان مقدس سیدالکریم، سرهنگ علی صادقی؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار، از مرکز مشاوره این آستان بازدید کرد.

بازدید فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از مرکز مشاوره آستان سیدالکریم

این بازدید در راستای اقدامات مرکز مشاوره، پیرامون آسیب های اجتماعی، سلسله نشست های خانواده آسمانی، کلاس های آموزشی برگزار شده، و … انجام شد.

بازدید فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از مرکز مشاوره آستان سیدالکریم

ایشان ابراز علاقه نمودند تا با هم افزایی نیروی انتظامی و مرکز مشاوره آستان، در کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند