به گزارش شمال اصفهان؛طی بازدید فرماندار محترم شهرستان برخوار، جناب آقای عبدانی و معاون ایشان، جناب آقای سلطانی از مرکز مشاوره آستان مقدس سیدالکریم(امام زاده نرمی)، از روند فعالیت های فرهنگی، سلسله نشست های خانواده آسمانی و کارگاه های آموزشی متأهلین و … مطلع شدند. این بازدید شب گذشته(۵ اسفند ماه ۹۴) و با حضور […]

به گزارش شمال اصفهان؛طی بازدید فرماندار محترم شهرستان برخوار، جناب آقای عبدانی و معاون ایشان، جناب آقای سلطانی از مرکز مشاوره آستان مقدس سیدالکریم(امام زاده نرمی)، از روند فعالیت های فرهنگی، سلسله نشست های خانواده آسمانی و کارگاه های آموزشی متأهلین و … مطلع شدند.

بازدید فرماندار محترم شهرستان برخوار از مرکز مشاوره آستان مقدس سیدالکریم

این بازدید شب گذشته(۵ اسفند ماه ۹۴) و با حضور اعضای مرکز مشاوره آستان برگزار شد
عکس وگزارش:برادر معتمدی از سیدالکریم