به گزارش شمال اصفهان؛فرمانده هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از خانواده شهید حسن طاهری از شهدای هوانیروز دولت آباد بازدید کرد. سرتیپ دوم هوشنگ یاری در این بازدید گفت: هوانیروزارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۶۶ شهید تقدیم کشور ایران و اسلام کرده است که ۴۴ شهید در درگیری ها قبل از جنگ در کردستان […]

به گزارش شمال اصفهان؛فرمانده هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از خانواده شهید حسن طاهری از شهدای هوانیروز دولت آباد بازدید کرد.
سرتیپ دوم هوشنگ یاری در این بازدید گفت: هوانیروزارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۶۶ شهید تقدیم کشور ایران و اسلام کرده است که ۴۴ شهید در درگیری ها قبل از جنگ در کردستان و ۲۰۲ شهید در زمان جنگ و۲۰ شهید در درگیری و سوانح هوایی به درجه رفیع شهادت نائل شدند .
وی خانواده شهدا بخصوص همسران شهدا را برکت و افتخار کشور دانست و احترام به خانواده ها و همسران شهدا را وظیفه همه آحاد بیان کرد .
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: در سه سال گذشته از ۲۰۰ خانواده شهدای هوانیروز شخصاً بازدید کرده است .
از دو پایگاه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان، ۸۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است .

بازدید سرتیپ دوم هوشنگ یاری از خانواده شهید حسن طاهری

.

بازدید سرتیپ دوم هوشنگ یاری از خانواده شهید حسن طاهری

.

بازدید سرتیپ دوم هوشنگ یاری از خانواده شهید حسن طاهری