به گزارش شمال اصفهان . همزمان با گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش (۲۴تا۳۰دی ماه) پیش از خطبه های نماز جمعه (۲۴ / ۱۰ ۹۵ ) این هفته شهر دولت آباد آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان برخوار ایراد سخن نمودند . آقای بابایی ابتدا ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش درخصوص اهمیت […]

به گزارش شمال اصفهان . همزمان با گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش (۲۴تا۳۰دی ماه) پیش از خطبه های نماز جمعه (۲۴ / ۱۰ ۹۵ ) این هفته شهر دولت آباد آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان برخوار ایراد سخن نمودند . آقای بابایی ابتدا ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش درخصوص اهمیت شورا و مشورت در اسلام وجایگاه ویژه شوراها با استفاده از آیات قرآن کریم مطالبی مطرح نموده و سپس نتیجه گیری نمودند که هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود. موفقیت و کسب عنوان های برتر آموزش و پرورش شهرستان در عرصه های مختلف که حاصل فعالیت ها وبرنامه ریزیهای خوب خرد جمعی است از دیگر مواری بود که آقای بابایی به آن اشاره نمودند .به دنبال آن حاج آقا محمود آبادی امام جمعه شهر دولت آباد نیز ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش از تلاش های آموزش و پرورش شهرستان تقدیر نموده و اظهار داشتند دانش آموزان در تعیین سرنوشت کشور نقش به سزایی دارند و داشتن آینده درخشان زمانی محقق می شود که همه اقشار با آموزش و پرورش همکاری تنگاتنگ داشته باشند .

بابایی/هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود

.

بابایی/هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود

.

بابایی/هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود

.

بابایی/هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود

.

بابایی/هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود

.

بابایی/هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود

.

بابایی/هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد بود

(روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار)