به گزارش صدای برخوار ؛ اولین شعبه صلحی شورای حل اختلاف در شهرستان برخوار راه اندازی شد .رییس دادگستری شهرستان برخوار گفت: این شعبه به منظور صلح و سازش بین شاکیان صنفی و مالی راه اندازی شد و کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی با رضایت بیشتر و سرعت در روند رسیدگی به پرونده ها […]

به گزارش صدای برخوار ؛ اولین شعبه صلحی شورای حل اختلاف در شهرستان برخوار راه اندازی شد .
رییس دادگستری شهرستان برخوار گفت: این شعبه به منظور صلح و سازش بین شاکیان صنفی و مالی راه اندازی شد و کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی با رضایت بیشتر و سرعت در روند رسیدگی به پرونده ها را همراه دارد.
علی محمدی افزود: شوراهای حل اختلاف کم خرج و پر بازده هستند و صلح و سازش را همراه دارد و ارزش دینی و معنوی آن بیشتر از صدور و اجرای حکم در شعبه های صدور رای است .
وی گفت: در شهرستان برخوار چهار شعبه حقوقی و جزایی و چهار شعبه دادیاری و بازپرسی در دادگستری و دادسرا فعال است و شش شعبه شورای حل اختلاف دایر شده است که پنج شعبه صدور رای دارد و یک شعبه صلحی است .
رییس دادگستری شهرستان برخوار افزود: در شش شعبه شورای حل اختلاف شهرستان برخوار زمینه اشتغال ۳۰ نفر فراهم شده است .
وی گفت:‌ شورای حل احتلاف صلحی و اصناف شهرستان برخوار با بیش از ۵۰ میلیون ریال در اتاق اصناف شهرستان برخوار راه اندازی شد.
محمدی طی حکمی علی فتاحی را به عنوان رییس شعبه صلحی و اصناف برخوار معرفی کرد .

اولین شعبه صلحی شورای حل اختلاف در شهرستان برخوار راه اندازی شد

/انتهای پیام/د