به گزارش شمال اصفهان؛اولین جلسه هم اندیشی کمیته امدادبرخوار با خیریه های شهرستان و دستگاههای حمایتی در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گردید.دراین جلسه که باحضورامام جمعه محترم،سرپرست فرمانداری، هلال احمر،اداره بهزیستی، نیروی انتظامی و مدیران عامل خیریه های شهرستان برگزار گردید هریک از اعضا از ظرفیت و امکانات موجود خود در خصوص خدمت […]

به گزارش شمال اصفهان؛اولین جلسه هم اندیشی کمیته امدادبرخوار با خیریه های شهرستان و دستگاههای حمایتی در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گردید.دراین جلسه که باحضورامام جمعه محترم،سرپرست فرمانداری، هلال احمر،اداره بهزیستی، نیروی انتظامی و مدیران عامل خیریه های شهرستان برگزار گردید هریک از اعضا از ظرفیت و امکانات موجود خود در خصوص خدمت رسانی بهتر به نیازمندان و محرومین صحبت نمودند . کاهش موازی کاری در بین دستگاهها و متولیان امر خیر از مهم ترین اهداف این نشست بود که مقرر شد با تعاملات لازم نسبت به اجرای عدالت و تساوی بهره مندی نیازمندان ازخدمات و امکانات اقدام گردد.

گفتنی است تعداد ۲۰خیریه درشهرستان برخوار وجود دارد که به نیازمندان و محرومین خدمات رسانی می کنند
ارسال خبر و تصاویر:رسول

اولین جلسه هم اندیشی کمیته امدادبرخوار با خیریه های شهرستان برگزار شد

.

اولین جلسه هم اندیشی کمیته امدادبرخوار با خیریه های شهرستان برگزار شد

.

اولین جلسه هم اندیشی کمیته امدادبرخوار با خیریه های شهرستان برگزار شد