به گزارش شمال اصفهان ؛ جوان ۳۳ ساله، ساکن دستگرد برخوار که بر اثر مرگ مغزی به کما رفت،بعد از هفت روز به بیمارستان الزهرا منتقل شد و دو کلیه و یک کبد مرحوم ناصرفروتن با رضایت پدر اهدا شد. خانواده محترم مرحوم ناصر فروتن:از اینکه با اهدای اعضای عزیز خود که دچار مرگ مغزی […]

به گزارش شمال اصفهان ؛ جوان ۳۳ ساله، ساکن دستگرد برخوار که بر اثر مرگ مغزی به کما رفت،بعد از هفت روز به بیمارستان الزهرا منتقل شد و دو کلیه و یک کبد مرحوم ناصرفروتن با رضایت پدر اهدا شد.

اهدای دو کلیه و کبد آقای ناصر فروتن از شهر دستگرد برخوار

خانواده محترم مرحوم ناصر فروتن:
از اینکه با اهدای اعضای عزیز خود که دچار مرگ مغزی شده،حیاتی دوباره به بیماران نیازمند به پیوند عضو بخشیده اید برخود واجب می دانیم این اقدام خدا پسندانه را ارج نهاده و از خداوند منان جایگاهی رفیع برای ایشان و صبری جمیل و اجری جزیل برای شما بزارگواران مسئلت نماییم.