به گزارض صدای برخوار ؛ درراستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال تفاهم نامه فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به نمایندگی آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان از یکطرف وحمید دهقان زاده جزی به نمایندگی از دانشگاه پیام نور واحد […]

به گزارض صدای برخوار ؛ درراستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال تفاهم نامه فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به نمایندگی آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان از یکطرف وحمید دهقان زاده جزی به نمایندگی از دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد از طرف دیگر با هماهنگی وبرنامه ریزی علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوارو حضور محمد رضا قربانی فرماندار شهرستان برخوار و جمعی از کارکنان دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد با هدف توانمندسازی دانشجویان ودانش آموختگان در واحدها وپردیس های دانشگاهی زیر مجموعه در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد ودارای تجارب فنی، مهارتی وحرفه ای، همچنین فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی واستفاده از ظرفیتهای آموزشی وپژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت ها وتکالیف سازمانی به مدت سه سال شمسی به امضاء رسید.
از تعهدات مشترک این تفاهم نامه می توان به تشکیل کارگروه مشترک با معرفی رسمی نمایندگان طرفین جهت پیگیری، نظارت وعملیاتی کردن مفاد تفاهم نامه، همکاری در برگزاری همایش ها وکارگاههای آموزشی مشترک، همکاری در چاپ مقالات مرتبط با موضوع تفاهم نامه در نشریات ومجلات طرفین، همکاری در طراحی واجرای دوره های آموزش مهارتی به صورت مجازی، تهیه فیلم و سایر منابع آموزشی وکمک آموزشی مورد نیاز طرفین، فراهم سازی زمینه اجرای واحدهای درسی کارآموزی، کارورزی، آزمایشگاهی وکارگاهی طرف دوم در مراکز آموزش فنی وحرفه ای دولتی وغیردولتی طرف اول ویا تطبیق آنها با دوره های آموزش مهارتی براساس قراردادهای مجزا، همکاری در راستای تحقق استقرار نظام صلاحیت حرفه ای و اجرای آزمون های تعیین صلاحیت شغلی براساس ضوابط ومقررات مربوطه، صدور گواهی (تائیدیه) حضور در دوره های آموزشی به صورت مشترک برای مهارت آموزان برحسب نیاز وتقاضا اشاره نمود.
درپایان با حضور شرکت کنندگان مرکز مهارت آموزی فنی وحرفه ای در دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد افتتاح گردید.

/انتهای پیام/