به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور درتکمیل این خبرافزود: در راستای آموزشهای مهارتی ویژه اساتید، کارمندان ودانشجویان، تفاهم نامه ای فی مابین مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ودانشگاه پیام نور واحد دولت آباد با حضور دهقان زاده رئیس دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد منعقد شد. علیرضا ملک پور هدف از انعقاد […]

به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور درتکمیل این خبرافزود: در راستای آموزشهای مهارتی ویژه اساتید، کارمندان ودانشجویان، تفاهم نامه ای فی مابین مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ودانشگاه پیام نور واحد دولت آباد با حضور دهقان زاده رئیس دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد منعقد شد.
علیرضا ملک پور هدف از انعقاد این تفاهم نامه را آینده پژوهی درحوزه مشاغل مورد نیاز صنایع وسایرواحدهای تولیدی وخدماتی،شناسایی وتامین نیازهای مهارتی شاغلین و مدیران مشاغل،تهیه وتدوین استانداردها ودوره های مهارتی تکمیلی بین سطوح تحصیلی به منظور تامین وبروزرسانی وارتقای منابع انسانی،تهیه ویکسان سازی استانداردها وسرفصل های آموزشی مشترک،طراحی وبرنامه ریزی و اجرای طرح ها بویژه طرح آموزش دوگانه درقالب نظام جامع آموزش مهارت وفناوری، زمینه سازی و گسترش ارتباطات فعال و موثر طرفین در زمینه آموزش مشاغل، مهارت ها وفناوری های نوین وپیشرفته، استفاده از پتانسیل،امکانات علمی واجرایی طرفین جهت افزایش کیفیت دوره های آموزشی،صدور گواهینامه معتبر بین المللی با تاییدیه های آموزشی به متقاضیان به ویژه متقاضیان کار،برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی مشترک، انجام بازدیدهای متقابل علمی واستفاده از سایر امکانات تحقیقاتی،آزمایشگاهی، کارگاهی متقابل براساس ضوابط را عنوان نمود.

/انتهای پیام/