به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) امیر منصوری، قاری خوش‌خوان و فعال در جشنواره تلاوت‌های مجلسی، شب گذشته در اثر سانحه با موتور از بین جامعه قرآنی کشور، دیده فروبست.شمال اصفهان درگذشت این قاری جوان را به جامعه قرآنی و خانواده محترمش تسلیت می‌گوید. در زیر دو تلاوت از این […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) امیر منصوری، قاری خوش‌خوان و فعال در جشنواره تلاوت‌های مجلسی، شب گذشته در اثر سانحه با موتور از بین جامعه قرآنی کشور، دیده فروبست.
شمال اصفهان درگذشت این قاری جوان را به جامعه قرآنی و خانواده محترمش تسلیت می‌گوید.

امیر منصوری قاری قرآن درگذشت + تلاوت

در زیر دو تلاوت از این مرحوم را که در جلسات قرآنی جشنواره تلاوت‌های مجلسی اجرا کرده است، می‌شنوید.

دانلود

دانلود