به گزارش شمال اصفهان؛تیم باشگاه کیوکوشین کاراته ماتسوشیمای شهدای دلیگان مقام سوم تیمی مسابقات کیوکوشین کاراته سبک اروپا را کسب نمودنکسب مقام سوم تیمی مسابقات کیوکوشین کاراته سبک اروپا توسط تیم باشگاه کیوکوشین کاراته ماتسوشیمای شهدای دلیگان به مربیگری استاد امیری ومقامهای قهرمانی اقایان نوراقا عربزاده.نعمت عربزاده.محمد عبداللهی.محمد عربزاده. تبریک وتهنیت عرض می نماییم . […]

به گزارش شمال اصفهان؛تیم باشگاه کیوکوشین کاراته ماتسوشیمای شهدای دلیگان مقام سوم تیمی مسابقات کیوکوشین کاراته سبک اروپا را کسب نمودن
کسب مقام سوم تیمی مسابقات کیوکوشین کاراته سبک اروپا توسط تیم باشگاه کیوکوشین کاراته ماتسوشیمای شهدای دلیگان به مربیگری استاد امیری ومقامهای قهرمانی اقایان نوراقا عربزاده.نعمت عربزاده.محمد عبداللهی.محمد عربزاده. تبریک وتهنیت عرض می نماییم

افتخاری دیگر برای هیئت کاراته شهرستان برخوار

.

افتخاری دیگر برای هیئت کاراته شهرستان برخوار

.

افتخاری دیگر برای هیئت کاراته شهرستان برخوار

.

افتخاری دیگر برای هیئت کاراته شهرستان برخوار

ارسال خبر و تصاویر توسط:
کمیته فناوری اطلاعات هیئت کاراته شهرستان برخوار
سن سی ایمان معمار