همزمان با ولادت حضرت زینب کبری (س) فروشگاه مصرفی شرکت تعاونی مرغ کوستان با حضور فرماندار محترم شهرستان برخوار – بخشدار محترم بخش حبیب آباد – مدیر کل تعاون روستایی استان و جمعی از مسئولین شهرستان و شهر – در شهر کمشچه افتتاح گردید.          

همزمان با ولادت حضرت زینب کبری (س) فروشگاه مصرفی شرکت تعاونی مرغ کوستان با حضور فرماندار محترم شهرستان برخوار – بخشدار محترم بخش حبیب آباد – مدیر کل تعاون روستایی استان و جمعی از مسئولین شهرستان و شهر – در شهر کمشچه افتتاح گردید.

افتتاحیه فروشکاه بزرگ تعاونی مرغ کوهستان در کمشچه

 

افتتاحیه فروشکاه بزرگ تعاونی مرغ کوهستان در کمشچه

 

افتتاحیه فروشکاه بزرگ تعاونی مرغ کوهستان در کمشچه

 

افتتاحیه فروشکاه بزرگ تعاونی مرغ کوهستان در کمشچه

 

افتتاحیه فروشکاه بزرگ تعاونی مرغ کوهستان در کمشچه