به گزارش شمال اصفهان؛فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید مطهری (ره) برخوار گفت: ۱۲۰ دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم از شهرستان برخوار عازم مناطق جنگی جنوب کشور شدند .(سرگرد) حسن ترکی افزود:‌ این دانش آموزان با سه دستگاه اتوبوس عازم مناطق جنگی جنوب کشور شدند و از یادمان ها ومناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، […]

به گزارش شمال اصفهان؛فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید مطهری (ره) برخوار گفت: ۱۲۰ دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم از شهرستان برخوار عازم مناطق جنگی جنوب کشور شدند .
(سرگرد) حسن ترکی افزود:‌ این دانش آموزان با سه دستگاه اتوبوس عازم مناطق جنگی جنوب کشور شدند و از یادمان ها ومناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، فکه، فتح المبین، هویزه، دهلاویه، چزابه، پاسگاه زید بازدید می کنند .
وی هدف از برگزاری اردوی راهیان نور را آگاه سازی و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ شهادت و و زنده نگاه داشتن نام شهدا بیان کرد.

اعزام کاروان راهیان نور برخوار به مناطق عملیاتی جنوب کشور

.

اعزام کاروان راهیان نور برخوار به مناطق عملیاتی جنوب کشور

.

اعزام کاروان راهیان نور برخوار به مناطق عملیاتی جنوب کشور

.

اعزام کاروان راهیان نور برخوار به مناطق عملیاتی جنوب کشور